Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Kalender

20. november

Joakim Buch (22)

3. december

Anna-Mai Holm (14)

14. december

Irene Holm (72)

7. januar

Anette Holm (48)

8. januar

Astrid Koch (13)

16. januar

Tina Tårsted (47)

flere...

Stamskoven Pro ver. 4.01 (nov. 2016)   
Udviklet af Gehrcke.com   

Opdateringer

november

Mads Hansen
Gry Hansen
John Holm

marts

Anette Holm

april

Kirsten Koch

maj

Inger Boesen

januar

Johan Tårsted
Ida Tårsted
Astrid Tårsted

december

Caroline Holm

august

Martin Holm

flere...

 Familien Petersen Boesen fra Stouby på Sydfalster

Stamtavle over forfædre fra Kong Christian den IV´s tid i 1641 
efterkommere af Laura Jensen og Hans Peter Petersen Boesen  


 

Slægten fra Birket Mølle
Hvornaar den første Mølle i Birket blev bygget, vides ikke, men 1671 nævnes foruden 13 Bøndergaarde ogsaa en Vejrmølle, som hundrede Aar senere i 1771 - blev solgt til Mølleren Christen Sørensen. Det var kun kort tid han ejede den, thi allerede Aaret efter, den 20. Juni 1721, solgte han Møllen til Rasmus Pedersen Møller, - Stamfaderen til den her omtalte slægt.
Det er kun lidt, der vides om Rasmus Møllers tidligere Data, fordi Arkivalierne fra Birket Sogn er yderst mangelfulde, og mange er i tidens løb gaaet tabt. Første gang han omtales i Sognet, er i Skiftet efter den velhavende Bonde, Jørgen Rasmussen Borre fra Ravnsby, hvis Enke Anne Maria Andersdatter blev Slægtens Stammoder, idet Rasmus Møller indgik Ægteskab med hende i 1763.
Gennem 36 aar - fra 1772 til 1808 - forestod Rasmus Pedersen Møller Birket Vejrmølle, indtil Døden indhentede den gamle, stræbsomme mand. Aaret efter solgte hans Enke, - hans anden kone, - Møllen til sin ældste Stifsøn, Jørgen Rasmussen Møller, Som derefter ejede den til sin Død i 1819, hvorefter hans Ældste Søn, Jørgen PeterRohde Møller, overtog den og fortsatte
Virksomheden til 1845, i hvilket Aar han Solgte Møllen og bosatte sig i Stubberup i Herritslev Sogn, hvor han ejede en Gaard. Fra nu af var Slægtens forbindelse med Landsbyen Birket ophørt, men ikke glemt, thi mange af vor Families sunde og stærke Forfædre havde Levet en lykkelig Barndom i den Mølle og bragte Erindringen derom videre til de følgende Generationer. 

  

   Tidslinie for 142 personer fra 1641 - 2008   

Andrea Rasmussen
Vi havde ingen mormor eller farmor så hun blev en slags "reserve bedstemor". Andrea døde på plejehjemmet meget gammel 93 år, den 2. februar 1975.

Hans Petersen Boesen
Hans hobby var arbejdet, og jagten fra 1. oktober, sammen med omgangskredsen på sydspidsen, det store højdepunkt. De var flere landmænd af samme årgang på sydspidsen, og de talte meget sammen. Børnebørn husker søndagsturene hvor de kørte rundt og besøgte de andre landmænd.

Boesen på slægtsgården i Stouby 
I vores familie har vi et stykke træ med 1698, som har siddet i væggen. Vi kender ikke ham som har bygget gården, det første navn vi har, er Hans Boesen.

Historien om Christian Boesen
Christian Boesen blev født på gården i Stouby den 20. februar 1897 som den ældste af 6 børn. Han blev meget tidligt pålagt et stort og tungt ansvar, idet hans far, Hans Peter, døde allerede i 1918Mest sete personer siden 1. september 2017
Ida Tårsted   4173   
Johan Tårsted   4144   
Astrid Tårsted   4022   
Rasmus Møller   3421   
Jørgen Møller   3132   
Jørgen Møller   3104   
Jørgen Rohde   3035   
Asbjørn Hansen   3015   
Julie Dalkiær   3006   
Karen Toxværd   2961   

Mest brugte fornavne:
Hans, Jens, Anne, Jørgen, Karen, Christian, Kirsten, Ane, Anna, Astrid

Mest brugte efternavne:
Boesen, Holm, Hansen, Hemmingsen, Koch, Corneliussen, Jensen, Andersen, Olsen, Rohde

 

 

Billeder
ØrnhøjViktoria Amalie Hemmingsen UhrskovTrine Meldgaard hemmingsenTorben Ulsø Olsen
Tine Rubek Hansen